Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

В якому випадку суд визнає окупацію Криму форс-мажором

28-10-2016

Українські суди по-різному трактують настання форс-мажору в окупованому Криму. Вони посилаються на два різні закони і, відповідно, дві різні дати настання форс-мажору.

У практиці Торгово-промислової палати України, а також у судовій практиці, окупація території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя розглядається як форс-мажорна обставина і є підставою для звільнення від відповідальності (сплати штрафу, пені та ін.) особи, яка порушила свої договірні зобов’язання.

Однак хотілося б звернути увагу на те, яку дату слід визначати як початок окупації, оскільки від цієї обставини залежить наявність або відсутність форс-мажорних обставин для сторони в певний період часу.

Так, відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” в редакції, яка діяла до 15.09.2015 (далі також — Закон №1207-VII), сухопутна територія АР Крим та м. Севастополя є тимчасово окупованою територією України. Тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною України, на яку поширюється дія Конституції України. Цей Закон набрав чинності 27 квітня 2014 року — саме ця дата розглядалася як початок окупації території АР Крим та м. Севастополя.

Надалі, а саме 15 вересня 2015 року, в Закон №1207-VII були внесені зміни, згідно з якими була офіційно закріплена дата початку тимчасової окупації — 20 лютого 2014 року.

Оскільки згідно з Конституцією України закон може мати зворотну силу в разі, якщо він звільняє від відповідальності (як в даному випадку), то на даний момент при розгляді спорів, пов’язаних з форс-мажорними обставинами (окупація АР Крим та м. Севастополь), слід виходити з офіційної дати 20 лютого 2014 року. Навіть в разі, якщо порушення зобов’язання мало місце до 15.09.2015 року (тобто, коли датою окупації вважалося 27.04.2016).

Тут слід також зазначити, що, як показує судова практика, навіть до моменту визначення офіційної дати окупації (20.02.2014) Торгово-промислова палата України видавала сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин — окупації АР Крим та м. Севастополя з датою початку 27 лютого 2014 року.

Як вбачається, є певні “розбіжності в думці” з приводу дати початку окупації АР Крим та м. Севастополь, але обґрунтовано вважати цією датою саме 20 лютого 2014 року.

Встановлення дати початку дії форс-мажорних обставин має велике значення, наприклад, для договорів купівлі-продажу (поставки) товару частинами (партіями), оскільки форс-мажорні обставини можуть не діяти в період поставки і оплати однієї партії товару і при цьому діяти в період поставки іншої партії.

Так, в одному з господарських справ суд частково задовольнив вимогу про стягнення пені, 3% річних та інфляційних сум, вказавши в рішенні, що по одним поставкам відповідач дійсно допустив прострочення виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті; по іншим поставкам (актам) суд визнав неможливим застосування до відповідача заходів відповідальності за невиконання грошових зобов’язань в зв’язку з “настанням з 27.02.2014 обставин непереборної сили” (постанова Господарського суду Київської області у справі №911/3220/14 від 06.04.2016).

Хотілося також звернути увагу, що форс-мажорні обставини, зокрема, можуть недобросовісно використовуватися боржниками за кредитними договорами, укладеними з банками. На практиці зустрічаються часті випадки, коли боржник за кредитним договором, який знаходиться на території АР Крим, перестає погашати заборгованість по кредиту і виплачувати відсотки, посилаючись на форс-мажорні обставини (в даному випадку це окупація АР Крим та м. Севастополя). Наприклад, у справі №910/14139/14 про стягнення заборгованості, відсотків і пені за кредитним договором суд першої інстанції відмовив банку «Форум» в задоволенні позову, обґрунтувавши своє рішення листом Торгово-промислової палати України за підписом віце-президента, в якому зазначено, що “згідно із законодавством України, відповідач, починаючи з 27.02.2014, не має можливості здійснювати свою звичайну господарську діяльність в зв’язку з знаходженням на окупованій території АР Крим”. Тобто, суд в даному випадку звільнив боржника не тільки від відповідальності за порушення кредитного договору (штрафів, пені), а й повністю від зобов’язання повертати кредит. Хоча такого роду судові рішення скасовуються судом касаційної інстанції, все ж у недобросовісного боржника є шанс на виграш у суді першої або апеляційної інстанції.

Таким чином, оскільки питання звільнення від відповідальності в зв’язку з форс-мажорними обставинами (окупація АР Крим та м. Севастополя) на даний момент залишається актуальним, для того, щоб максимально захистити свої права та інтереси, в тому числі від недобросовісних боржників (покупців) за договорами, слід звертати увагу в першу чергу на належне підтвердження таких обставин (наприклад, сертифікат ТПП України), повідомивши про це іншу сторони про виникнення таких форс-мажорних обставин, дату їх початку, а також причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажорною обставиною і неможливістю виконання зобов’язання за договором.

По матеріалам delo.ua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ще немає оцінок)
Loading...
‹‹‹ Повернутись