Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

Шлюбний договір як спосіб уникнення сімейних спорів

Шлюбні договори поки що не дуже популярні в Україні, але ми рухаємось у Європу, тому маємо знати, що такий документ — це не меркантильне ставлення подружжя один до одного, а норма всіх розвинених країн.

Хто має право на укладення шлюбного договору

шлюбний договір Укласти шлюбний договір можуть особи, які подали до органів ДРАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу (наречені), а також особи, які вже перебувають у шлюбі. Варто зазначити, що у разі укладення шлюбного договору нареченими необхідно надати нотаріусу доказ того, що вони подали заяву про реєстрацію шлюбу, а якщо договір укладається подружжям, то свідоцтво про шлюб.

Особи, які перебувають у так званому цивільному шлюбі, не можуть укладати шлюбний договір, бо укладення шлюбного договору безпосередньо пов’язане з реєстрацією шлюбу.

У якій формі укладається шлюбний договір

Шлюбний договір укладається у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. У разі недодержання вимоги щодо нотаріального посвідчення такий договір є недійсним, тобто не породжує жодних правових наслідків.

Початок дії шлюбного договору

Якщо шлюбний договір було укладено до реєстрації шлюбу, то він вступає у дію з моменту реєстрації шлюбу, а якщо договір було укладено особами, що перебувають у шлюбі — з моменту його нотаріального посвідчення.

Термін дії шлюбного договору

Сторони можуть встановити у договорі термін дії як самого договору, так і тривалості окремих прав та обов’язків подружжя (наприклад, чоловік згоден надавати дружині утримання до досягнення дитиною 10-річного віку). Цікаво, що за домовленістю сторін договір або окремі його умови можуть бути чинними і після розірвання шлюбу.

Зміст шлюбного договору

Шлюбним договором можуть регулюватися лише майнові відносини подружжя, тобто відносини, що стосуються власності або інших матеріальних благ.

Особисті відносини подружжя не регулюються шлюбним договором, оскільки вони не мають економічного змісту або грошового вираження та за своєю природою не можуть бути предметом будь-якого цивільно-правового договору.

Умови шлюбного договору

  1. Сторони можуть припинити режим спільної сумісної власності на майно, що буде набуте ними у шлюбі, шляхом визначення часток кожного з подружжя у праві спільної власності, тобто перетворення спільної сумісної на спільну часткову власність. При цьому чоловік та дружина можуть відступити від принципу рівності часток, наприклад дружина буде мати 2/3 частки нерухомого майна, а чоловік — 1/3. Які це матиме наслідки? У такому разі розмір часток буде враховуватись при поділі майна у випадку розірвання шлюбу, а також при зверненні стягнення на майно при погашенні боргів кожного з подружжя.
  2. Подружжя може встановити на майно, що буде набуватись у майбутньому, режим роздільності. Це означає, що вищезазначене майно буде належати кожному з подружжя на праві приватної власності. Наприклад, подружжя за час шлюбу набуло у власність квартиру та автомобіль. За загальним правилом, і чоловік, і дружина є власниками цього майна. Але шлюбним договором вони можуть встановити, що квартира буде у власності дружини, а автомобіль — власністю чоловіка. На практиці режим роздільності подружжя встановлюють не на все майно, а лише на найбільш цінне (квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі, тощо).
  3. Може встановлюватись порядок поділу майна подружжя. Предметом поділу може бути як наявне на день укладення договору майно, так і майно, що буде набуте у майбутньому.
  4. Подружжя може визначити порядок користування спільним житлом або порядок надання утримання іншому з подружжя.

Також сторони можуть включити до шлюбного договору інші умови, які не суперечать законодавству та моральним засадам суспільства, наприклад: порядок погашення спільних або особистих боргів подружжя за рахунок їх спільного чи особистого майна.

Обмеження щодо умов шлюбного договору

  • Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини. Наприклад, батьки не зможуть укласти шлюбний договір, за яким дитина буде позбавлена права проживати у квартирі чи будинку, права набувати майно у власність, тощо.
  • Умови шлюбного договору не можуть ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Поняття «надзвичайно невигідне матеріальне становище» є оціночним і не має точного визначення, але для прикладу можна навести шлюбний договір, за яким до одного з подружжя переходить право власності на все нерухоме майно, а до іншого — лише на майно незначної вартості.
  • За шлюбним договором до одного з подружжя не може переходити у власність нерухомість та інше майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації. Державній реєстрації підлягає право власності на квартири, будинки, земельні ділянки, тощо.

Засвідчити шлюбний договір у Львові ви можете у приватного нотаріуса Ольгі Коваль.