Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

Зразок довіреності на користування банкiвським сейфом (ячейкою)

Увага! На цій сторінці представлений тільки зразок інформації, що має міститись у заяві. Якщо вам потрібен зразок заяви зі збереженим форматуванням та ін., який має нотаріальний документ, завантажте, будь ласка, файл-зразок, розміщений внизу сторінки.


Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто _____, Україна
__________________ року.

Я, Іванов Іван Іванович, 11 січня 1111 року народження, зареєстрований за адресою: ______ (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1111111111), усвідомлюючи значення своїх дій та за вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, на підставі укладеного з повіреним договору доручення, уповноважую Іванову Ольгу Іванівну, 11 січня 1111 року народження, зареєстровану за адресою: _______, бути моїм представником з усіма належними для того повноваженнями у банківських (фінансових) установах та їх відділеннях, а також в установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, перед фізичним та юридичними особами з питань що стосуються моїх законних прав та інтересів
Представник має право користуватися та розпоряджатися індивідуальним ячейкою (сейфом), представляти мої інтереси, мати право вільного доступу до індивідуального ячейки (сейфу) та інформації щодо нього, відкривати та замикати ячейку, класти в ячейку (сейф) та отримувати з нього будь яке майно, подавати отримувати заяви, будь які довідки та документи, розписуватись за мене на всіх банківських та касових документах, здійснювати оплату за користування індивідуальним сейфом(ячейкою), укладати договори про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу (ячейки) для зберігання цінностей та необхідні додаткові угоди, в тому числі про продовження терміну дії договору, про розірвання договору, отримувати заставу за ключі від сейфу (ячейки), подавати від мого імені заяви та інші документи, які будуть необхідними для виконання довіреності, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунків, заяви про дострокове відкликання коштів з депозитних рахунків тощо; розписуватися за мене (у тому числі підписувати, заяви, анкети, опитувальники, картки зі зразками підписів, договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків (рахунків у цінних паперах) розписуватись в межах повноважень, наданих цією довіреності, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного ведення моїх справ.
Довіреність видана терміном на один рік і дійсна до ______ року або до її скасування довірителем, а також в інших випадках, встановлених ст. 248 ЦК України, без права передоручення пов¬новажень третім особам.
Зміст ст.ст. 237-240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття та підстави представництва, правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки вчинення правочину представником, поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Своїм підписом під текстом цієї довіреності я стверджую той факт, що зміст документа та його правові наслідки мені зрозумілі і тлумачаться однозначно, всі умови довіреності не викликають будь-яких заперечень з мого боку, а цей правочин, складений нотаріусом на моє прохання, повністю відповідає моєму волевиявленню.

ПІДПИС: ______________________________________________________

Місто ______, Україна,
_______________ року.
Ця довіреність посвідчена мною, ХХХХХ., приватним нотаріусом ________
міського нотаріального округу.
Довіреність підписана Івановим Іваном Івановичем у моїй присутності.
Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус


 

Також ви можете завантажити зразок документа

 

Зразок надано приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коваль Ольгою. Тел.: +38 (099) 905-30-25, +38 (067) 670-26-64.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 голоси, у середньому: 3,61 з 5)
Loading...