Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

Зразок довiреності вiд юридичної особи на укладення договорiв представником

Увага! На цій сторінці представлений тільки зразок інформації, що має міститись у заяві. Якщо вам потрібен зразок заяви зі збереженим форматуванням та ін., який має нотаріальний документ, завантажте, будь ласка, файл-зразок, розміщений внизу сторінки.


Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто _____, Україна
__________________ року.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ООО” (надалі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи – 00000000, місцезнаходження за адресою: Україна, 00000, місто, вулиця, будинок, в особі директора Іванова Івана Івановича, 11 листопада 1111 року народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1111111111, який зареєстрований за адресою: місто, вулиця, будинок, якій діє на підставі та протоколу загальних зборів учасників № 01/01/11 від 11.11.2015 р. та наказу № 1К від 22.11.2015 р., за попередньою домовленістю сторін, цією довіреністю уповноважує Іванова Сергія Івановича, 11 листопада 1111 року народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1111111111, який зареєстрований за адресою: місто, вулиця, будинок, представляти інтереси Товариства в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування, в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах, Центрі надання Адміністративних послуг, в органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами з питань, що пов’язані з укладанням та підписанням договорів від імені Товариства з орендарями нерухомого майна (приміщень) у Торговельно – розважальному комплексі «ЛЬВІВ», що розташований за адресою: місто, вулиця, будинок.
Для цього надаю йому право у межах повноважень, що допускається чинним законодавством України, діяти від імені та інтересах Товариства, підписувати документи, завіряти копії документів, одержувати довідки, документи, витяги, дозволи, підписувати відповідні правочини (договори оренди) з орендарями нежитлових приміщень Торговельно – розважального комплексу «ЛЬВІВ», на власний розсуд визначаючи всі істотні умови (об’єкт оренди, строк на який укладається договір оренди, орендна плата, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого майна та умови його повернення та інші умови, що стосуються даних договорів), а також, за необхідності, укладати та підписувати попередні договори оренди вищевказаного нерухомого майна, додатки до таких договорів, додаткові угоди, акти, протоколи, списки, переліки, а також підписувати документи, які пов’язані з наданням в оренду, вносити зміни та доповнення до вказаних правочинів (договорів оренди нерухомого майна). Подавати та підписувати документи, заяви, засвідчувати копії документів, що необхідні для реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав, вносити зміни, отримувати інформацію стосовно зареєстрованого права оренди з державного реєстру речових прав, сплатити необхідні платежі, державне мито та адміністративний збір, проводити будь-які необхідні переговори та узгодження, вирішувати виникаючі спірні питання, а також вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень.
Довіреність видана терміном на один рік і дійсна до ______ року або до її скасування довірителем, та інших випадках, встановлених ст. 248 ЦК України, з правом передоручення пов¬новажень третім особам.
Зміст ст.ст. 237-240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття та підстави представництва, правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки вчинення правочину представником, передоручення, поняття довіреності, її форми, строки, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Своїм підписом під текстом цієї довіреності я стверджую той факт, що зміст документа та його правові наслідки мені зрозумілі і тлумачаться однозначно, всі умови довіреності не викликають будь-яких заперечень з мого боку, а цей правочин, складений нотаріусом на моє прохання, повністю відповідає моєму волевиявленню.

ПІДПИС: __________________________________________________
Місто ______, Україна,
_______________ року.
Ця довіреність посвідчена мною, ХХХХХ., приватним нотаріусом ________
міського нотаріального округу.
Довіреність вчинена від імені Товариства з обмеженою відповідальністю “ООО” директором Івановим Іваном Івановичем, який підписав її в моїй присутності.
Особу Іванова Івана Івановича, який підписав довіреність, встановлено, його дієздатність перевірено.
Правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю “ООО” і повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус


 

Також ви можете завантажити зразок документа

 

Зразок надано приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коваль Ольгою. Тел.: +38 (099) 905-30-25, +38 (067) 670-26-64.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 голоси, у середньому: 3,61 з 5)
Loading...