Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

Зразок довіреності на представництво інтересів в суді

Увага! На цій сторінці представлений тільки зразок інформації, що має міститись у заяві. Якщо вам потрібен зразок заяви зі збереженим форматуванням та ін., який має нотаріальний документ, завантажте, будь ласка, файл-зразок, розміщений внизу сторінки.


Д О В І Р Е Н І С Т Ь
______ Україна
__________ дві тисячі п’ятнадцятого року

Я, Іванов Іван Іванович, 11 квітня 1111 року народження, зареєстрований за адресою: місто, вулиця, будинок, (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1111111111), обізнаний із загальними вимогами, дотримання яких є необхідним для чинності правочину усвідомлюючи значення своїх дій та за вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, на підставі укладеного з повіреними договору доручення, цією довіреністю уповноважую Іванова Сергія Івановича, 11 вересня 1111 року народження, який зареєстрований за адресою: _________, бути моїм представником в судах будь-якої інстанції та будь-якої юрисдикції, в тому числі місцевих, апеляційних судах, Верховному Суді України по всіх категоріях справ з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення (ухвали, постанови) суду, а також з інших питань, що стосуються моїх законних прав та інтересів.
Для цього представнику надається право: подавати від мого імені будь-які заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання даної довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них; отримувати дозволи, довідки, рішення компетентних органів, дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи – в разі виникнення такої потреби; отримувати та здавати поштові відправлення (офіційні повідомлення, судові повістки тощо); розписуватися від мого імені в межах цієї довіреності; знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах); брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності; наводити свої доводи і міркування з усіх
питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за довіреністю (у тому числі при здійсненні судочинства);оскаржувати дії органів та посадових осіб у позасудовому чи судовому порядку (в тому числі у вищестоящому органі, у керівника, в судових органах будь-якої з ланок, – з усіма правами та обов’язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого із учасників процесу); подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені за цією довіреністю на моє ім’я; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного ведення моїх справ.
Довіреність видана терміном на один рік і дійсна до ______ року або до її скасування довірителем, а також в інших випадках, встановлених ст. 248 ЦК України, без права передоручення пов¬новажень третім особам
Зміст ст.ст. 237-2240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття та підстави представництва, правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки вчинення правочину представником, передоручення, поняття довіреності, її форми, строки, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Своїм підписом під текстом цієї довіреності я стверджую той факт, що зміст документа та його правові наслідки мені зрозумілі і тлумачаться однозначно, всі умови довіреності не викликають будь-яких заперечень з мого боку, а цей правочин, складений нотаріусом на моє прохання, повністю відповідає моєму волевиявленню.

ПІДПИС: __________________________________________________
Місто ______, Україна,
_______________ року.
Ця довіреність посвідчена мною, ХХХХХ., приватним нотаріусом ________
міського нотаріального округу.
Довіреність підписана Івановим Іваном Івановичем у моїй присутності.
Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».


Приватний нотаріус


 

Також ви можете завантажити зразок документа

 

Зразок надано приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коваль Ольгою. Тел.: +38 (099) 905-30-25, +38 (067) 670-26-64.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 голоси, у середньому: 3,61 з 5)
Loading...