Юридична допомога

Коваль Ольга

нотаріус
+38 (099) 905-30-25
+38 (067) 670-26-64
kovalnotar@i.ua

Коваль Олександр

адвокат
+38 (097) 742-54-32
+38 (063) 072-37-55
koval29@i.ua
79000, м Львів,
вул. Здоров’я, 16
Карта доїзду

Ліквідація юридичної особи у Львові

Ліквідація юридичної особи — це процедура, результатом якої є її припинення. Припинення діяльності юридичної особи за рішенням учасників є найпоширенішою підставою для її ліквідації. Законодавство встановлює чітку процедуру ліквідації юридичних осіб, яка проходить у такі етапи.

1. Учасники товариства приймають рішення про його припинення та фіксують це у протоколі загальних зборів (якщо учасників декілька) або рішенні учасника (якщо учасник один).

Рішення про ліквідацію юридичної особи приймається не менше 3/4 голосів учасників. У такому рішенні мають зазначатися порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог, які встановлюються строком не менше 2 місяців і не більше 6 місяців. Також загальні збори мають обрати ліквідатора або ліквідаційну комісію — особу (осіб), до яких переходять усі повноваження щодо управління справами юридичної особи в процесі її припинення (крім затвердження ліквідаційного балансу, адже це є компетенцією виключно загальних зборів). Ліквідатором можна призначити директора товариства.

2. Повідомлення органу державної реєстрації про припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР).

Державну реєстрацію може вчинити нотаріус, оскільки нотаріуси є суб’єктами державної реєстрації. Звернутись до нього потрібно у триденний термін після прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи. Для цього потрібно подати йому оригінал або нотаріально засвідчену копію протоколу загальних зборів або рішення учасника про ліквідацію. Після цього нотаріус вносить до ЄДР запис про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

3. Повідомлення інших органів, у тому числі Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України про припинення товариства. Товариство зобов’язане повідомити податкові та інші органи про свою ліквідацію не пізніше трьох днів після прийняття відповідного рішення. Для цього у податковий орган потрібно подати такі документи:

  • заява про ліквідацію платника податків форми №8-ОПП;
    копія протоколу загальних зборів або рішення учасника про ліквідацію юридичної особи.

4. Повідомлення кредиторів та боржників юридичної особи про її ліквідацію. Товариство зобов’язане самостійно виявити своїх кредиторів і боржників та письмово повідомити їх про припинення своєї діяльності. Таке повідомлення необхідно зробити для того, щоб кредитори могли направити свої вимоги для подальшого їх задоволення товариством, яке ліквідовується.

5. Інвентаризація майна юридичної особи (в тому числі повернення майна, яке перебуває у третіх осіб) та його оцінка, закриття банківських рахунків (крім тих, які використовуються для розрахунку з кредиторами).

6. Складення ліквідаційного балансу та погашення боргів. Після проведення інвентаризації майна юридичної особи ліквідатор складає проміжний ліквідаційний баланс — документ, що містить інформацію про склад майна юридичної особи на момент її ліквідації (в тому числі грошові кошти та майно, яке існує в натурі), перелік вимог, пред’явлених кредиторами, та результат їх розгляду. Простіше кажучи, цей документ відображає, які заборгованості має юридична особа та як їх можна погасити. Після цього товариство здійснює розрахунки зі своїми кредиторами.

Варто зазначити, що у випадку, коли у товариства недостатньо коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор може продати майно, що належить товариству, а кошти, виручені від продажу, використати для погашення боргів. Далі ліквідатор складає остаточний ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами товариства. Майно, яке залишилось після погашення боргів, передається учасникам товариства.

7. Передача до архівної установи документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню (трудові та колективні договори, накази з кадрових питань, установчі документи, тощо). Після такої передачі видається довідка про прийняття цих документів. Ще мають бути знищені штампи та печатки юридичної особи. Для цього можна утворити окрему комісію. Сама процедура фізичного знищення печаток і штампів є нескладною: спочатку робиться відбиток знищуваних печаток і штампів, а потім кліше печатки чи штампу розрізається на малі непоєднувані і невідновлювані частини. Про знищення печаток та штампів складається відповідний акт.

8. Внесення до ЄДР запису про припинення юридичної особи. Заключним етапом ліквідації є її реєстрація у ЄДР. Для цього ліквідатор подає державному реєстратору:

  • заяву про припинення юридичної особи у результаті її ліквідації;
  • довідку з архівної установи про прийняття документів тривалого зберігання.

Після цього нотаріус перевіряє відсутність зауважень від контролюючих органів в ЄДР та відомості про відсутність виконавчих проваджень щодо юридичної особи, що припиняється. Якщо дані обмеження відсутні, він вносить у Єдиний державний реєстр запис про припинення юридичної особи. Саме з цього моменту юридична особа вважається припиненою.

У Львові послуги з реєстрації припинення юридичної особи надає приватний нотаріус Ольга Коваль.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 голоси, у середньому: 3,70 з 5)
Loading...